+359 (0) 899 29 33 52

 

Доставка на цветя в България и целия свят.

Поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Настоящият документ установява правилата, които „Флауърс Дайрект” ООД , ЕИК: 205049448, със седалище и адрес на управление гр.София, Бул. „Княз Ал. Дондуков” 26 , прилага  спрямо ползвателите на сайта, под наименование:www.flowersdeliverybg.com

Какво регламентира настоящият документ

От 25 май 2018г. в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор както и за Вашите права. „Флауърс Дайрект” ООД  се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме Вашите данни на други дружества или лица.
Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, следвайки инструкцийте ни и прилагайки нашият стандарт за защита на личните Ви данни. Стремим се да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


Какво са лични данни?

Съгласно чл.2,ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или не пряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето ( физическа идентичност); семейно положение и родствени връки ( семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Какви данни използваме и защо ги използваме

„Флауърс Дайрект” ООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва Вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на Вашия интернет доставчик. В нашия сайт Вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които Вие отправяте Вашите запитвания или въпроси и препоръки към нас. За да отговорим на Вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от Вашето изрично съгласие за изпращане на Вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на Вашите съобщения, Ви молим да се съгласите с изпращането.

„Флауърс Дайрект” ООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са ни нужни за обработване и доставка на избраните от Вас продуки. Данните Ви служат за управление на Вашият профил в онлайн магазина ни и наблюдение на направените покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и за маркетинг дейностите ни.

Личната информация, която събираме за изпълнение на Вашата поръчка.

При поръчка от сайта ни, регистрация или управление на профил, който вече сте създали: Име, Фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка.Ако сте си направили профил в нашия сайт, системата ще регистрира Вашата парола и потребителско име, IP адрес и e-mail  адрес.
При издаване на фактура: име на фирмата/ организацията, ЕИК, адрес по регистрация , Материално Отговорно Лице, както и данните за доставка: Име, Фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, e-mail.

Когато споделяте информация за продукти със своето семейство и приятелите си или изпращате изненада/ продукт за трето лице ще е нужна информация, както за Вас, така и за получателя на продукта: Име, Фамилия, телефон, e-mail на подателя и  Име, Фамилия, телефон и адрес за доставка на получателя.
Доставките се извършват от наши служители или куриерска фирма, която може да достави избраните от Вас продукти в сайта ни.

Разкриване на Вашите лични данни

„Флауърс Дайрект” ООД  може да разкрива определена лична информация пред куриерските фирми – подизпълнители, които работят с нас, като предоставят услуги, свърззани с дейността ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел услугите, които Ви предлагаме да бъдат ипълнени спрямо Вашите изисквания за доставка. Личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трети страни за техни маркетингови цели.
За случаите, в които ние споделяме информация за Вас с трети лица – доставчици/куриерски фирми, можем да Ви уверим, че спрямо сключените договори между нас, предоставят ниво на защита на данните, според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене  „Флауърс Дайрект” ООД   може да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас ако установим, че за целите на националната сигурност правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас ако установим, че такова разкриване е обосновано, необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook , Google + , You Tube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Флауърс Дайрект” ООД не отговаря за защита на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Защита на личните данни

Всички служители на „Флауърс Дайрект” ООД  са задължени и инструктирани да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Нашите служители са инструктирани да не разкриват личните данни на клиента, освен ако това не е наложително спрямо дейсттващите Закони в Република България или дадено съгласието на клиента за разкриване на данните му пред получателя на доставения продукт.

Защита на информацията

Нашият  Онлайн магазин под наименование: www.flowersdeliverybg.com ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежa Hypertext Transfer Protocol Secure ( HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилният сайт ( а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

Съхранение на лични данни

Данните, които вписвате при регистрация или поръчка в нашия онлайн магазин се съхраняват в определения от закона времеви интервал. След изтичането на този срок, данните се заличават от цялата система, както и от нашите партньори. При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат заличени спрямо законите действащи в Република България.

Непълнолетни потребители

Политиката на „Флауърс Дайрект” ООД  относно непълнолетните потребители при изпълнението на поръчката е възможно да се доставят определени артикули, но след доставка и уведомление за изпълнена поръчка се заличават всички данни на клиента. Ако не сме били уведомени, че клиента е непълнолетен, моля да се свържете с нас за да заличим данните от системата ни.

Актуалност на настоящия документ

Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни, може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Флауърс Дайрект” ООД  , на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Нименование: „Флауърс Дайрект” ООД
Адрес на управление: гр.София, Бул. „Княз Ал. Дондуков” 26
ЕИК/Булстат: 205049448
E-mail : info@flowersdeliverybg.com
Телефон: 0898 399 664

Информация относно компетентния надзорен орган

Нименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: България, гр. София , п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02/9153518
E-mail : kzld@government.bg  ;  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Доставка на цветя в София   Доставка на цветя в Банкя   Доставка на цветя в Банско   Доставка на цветя в Благоевград   Доставка на цветя в Ботевград   Доставка на цветя в Божурище   Доставка на цветя в Бояна   Доставка на цветя в Бургас   Доставка на цветя в Бяла   Доставка на цветя в Варна   Доставка на цветя в Велико Търново   Доставка на цветя в Видин   Доставка на цветя в Владая   Доставка на цветя в Враца   Доставка на цветя в Габрово   Доставка на цветя в Горна Баня   Доставка на цветя в Герман   Доставка на цветя в Горна Оряховица   Доставка на цветя в Добрич   Доставка на цветя в Драгоман   Доставка на цветя в Девин   Доставка на цветя в Дупница   Доставка на цветя в Казанлък   Доставка на цветя в Златоград   Доставка на цветя в Карлово   Доставка на цветя в Костинброд   Доставка на цветя в Кранево   Доставка на цветя в Кърджали   Доставка на цветя в Кюстендил   Доставка на цветя в Ловеч   Доставка на цветя в Монтана   Доставка на цветя в Мрамор   Доставка на цветя в Несебър   Доставка на цветя в Нови Хан   Доставка на цветя в Павел баня   Доставка на цветя в Панагюрище   Доставка на цветя в Пазарджик   Доставка на цветя в Перник   Доставка на цветя в Плевен   Доставка на цветя в Пловдив   Доставка на цветя в Разград   Доставка на цветя в Разлог   Доставка на цветя в Русе   Доставка на цветя в Самоков   Доставка на цветя в Сандански   Доставка на цветя в Свищов   Доставка на цветя в Св.Константин и Елена   Доставка на цветя в Севлиево   Доставка на цветя в Силистра   Доставка на цветя в Симеоново   Доставка на цветя в Сливен   Доставка на цветя в Слънчев Бряг   Доставка на цветя в Смолян   Доставка на цветя в Стара Загора   Доставка на цветя в Търговище   Доставка на цветя в Хасково   Доставка на цветя в Чепинци   Доставка на цветя в Чирпан   Доставка на цветя в Шумен   Доставка на цветя в Ямбол   Доставка на цветя в Ярема вилна зона